Forfatterarkiv: lisut_admin

Matrise som viser roller og oppgaver i ny modell

LIS-prosjektet har laget en matrise som viser hvem som har hvilke roller og oppgaver i LIS-utdanningen  Matrise over roller og oppgaver i LIS-utdanningen 14.01.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spørsmål om generell kirurgi

Helsedirektoratet har svart på spørsmål om generell kirurgi Spørsmål og svar om generell kirurgi

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Dokumenterer læring i ny app

  Vi er i gang med ny teknologi i alle helseforetakene i landet for å støtte opp om spesialistutdanningen av leger i en travel hverdag. Les intervjuet i Dagens medisin: Det første kullet med leger i spesialisering i nytt utdanningsløp … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spørsmål og svar om praktisering av ny modell

LIS-prosjektet har svart på spørsmål om praktisering av ny modell – del 2 og 3. Svarene er anonymisert og samlet under fanen «Om del 2 og 3». Spørsmål og svar om overgangsordningen Spørsmål og svar om obligatoriske kurs Spørsmål og … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

De regionale utdanningssentrenes oppgaver

Mandatet for de regionale utdanningssentrene er revidert. Mandatet beskriver mål, organisering og samarbeidsforhold, samt hovedoppgaver for de regionale utdanningssentrene når de er i full drift fra 1.mars 2019. Mandat for de regionale utdanningssentrene v 3.0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Felles kompetansemoduler for del 2 og del 3

Temahefte for felles kompetansemoduler (FKM) for LIS del 1, del 2 og del 3 er tilgjengelig under fanen «Om del 2 og del 3» Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17) Temaheftet om FKM … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Dagens obligatoriske kurs videreføres i ny modell

Dagens obligatoriske kurs, slik de fremstår i Helsedirektoratets dokumenter om læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for den enkelte spesialitet, vil bli videreført i ny modell for LIS-utdanningen fra 1. mars 2019. Les utsendt informasjon etter styringsgruppemøtet 23.10.17  under fanen «Om del … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Lynguider for brukere av IKT-verktøyet for LIS

Sykehuspartner i Helse Sør-Øst har utarbeidet lynguider for alle tilknyttede roller til kompetanseportalen/IKT-verktøyet for leger i spesialisering. Lynguidene kan brukes av alle som ønsker det og legges under fanen «Om del 1» på denne nettsiden: Helse Sør-Øst Lynguide for veileder Kompetanseportalen … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Avklaring om forskning og LIS-utdanning

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har redegjort for bruk av tid til forskning under LIS-utdanningen. Se brevet fra HOD  Om forskning under LIS-utdanningen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Om å få jobb og jobbe som LIS1

Kristin Kornelia Utne (styremedlem i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt på sykehuset Østfold) har skrevet om regler for de som søker eller jobber som LIS1  https://yngreleger.no/artikkel/lis-1 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar