Møtereferat

Prosjekteier (AD-møtet)

  • Lars H. Vorland, Helse Nord RHF
  • Herlof Nilssen, Helse Vest RHF
  • Stig A. Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF
  • Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF

Styringsgruppen for del 2 og 3

Prosjektgruppen for del 2 og 3

Referansegruppen for del 2 og 3

 

Arkiv for møtereferat del 1

Styringsgruppen for del 1 (01.01.16-01.08.17)

Prosjektgruppen for del 1

Referansegruppen for del 1

Arkiv (arbeidsgruppers sammensetning og mandat ble endret høsten 2016)

Arbeidsgruppe 1 Finansiering og avtalefesting av ny ordning

Arbeidsgruppe 2 IKT- og kommunikasjonstøtte for LIS-utdanningsprosessene

Arbeidsgruppe 3 Utarbeidelse av helhetlige utdanningsløp, inkludert bruk av simulering og e-læring

  • leder Elisabeth Søyland, Helse Sør-Øst

Undergruppe 1 Læringsaktiviteteter

Undergruppe 2 Veiledning

Undergruppe 3 Simulering

  • leder Harald Noddeland, Helse Sør-Øst

Undergruppe 4 E-læring

  • leder Anita Schumacher, Helse Sør-Øst

Undergruppe 5 E-læringsplattform

  • leder Henning Skarbø, Helse Vest

Arbeidsgruppe 4 Systemer for utdanningsløp regionalt og tverregionalt, samt overgangsordninger

  • leder Brite Jacobsen, Helse Nord
  • arbeidsgruppen samordnes mot de andre arbeidsgruppene