Regionale utdanningssentre

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon-for-de-fire-regionale-utdanningssentrene-22.08.18

Mandat for de regionale utdanningssentrene v 3.0

Mandatet for de regionale utdanningssentrene er revidert. Mandatet beskriver mål, organisering og samarbeidsforhold, samt hovedoppgaver for de regionale utdanningssentrene når de er i full drift fra 1.mars 2019. Mandat for de regionale utdanningssentrene v 3.0

Oppdrag fra HOD

Helse- og omsorgsdepartementet ga 12.januar 2016 følgende oppdrag til RHFene i Oppdragsdokument 2016:

«Etablere et regionalt utdanningssenter ved regionsykehuset for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning. Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 2017 av spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning.«