Regionale utdanningssentre (RegUt)

 

Mandat for RegUt

De fire regionale utdanningssentrene har fått mandat som beskriver mål, organisering, samarbeidsforhold og hovedoppgaver. Se mandat-for-regionalt-utdanningssenter-regut

 

Oppdrag fra HOD

Helse- og omsorgsdepartementet ga 12.januar 2016 følgende oppdrag til RHFene i Oppdragsdokument 2016:

«Etablere et regionalt utdanningssenter ved regionsykehuset for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning. Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 2017 av spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning.«