Lynguider for brukere av IKT-verktøyet for LIS

Sykehuspartner i Helse Sør-Øst har utarbeidet lynguider for alle tilknyttede roller til kompetanseportalen/IKT-verktøyet for leger i spesialisering.

Lynguidene kan brukes av alle som ønsker det og legges under fanen «Om del 1» på denne nettsiden:

Lynguide for veileder Kompetanseportalen v1 0

Lynguide for supervisør Kompetanseportalen v1 0

Lynguide for LIS Kompetanseportalen v1.0

Lynguide for leder Kompetanseportalen v1 0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Avklaring om forskning og LIS-utdanning

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har redegjort for bruk av tid til forskning under LIS-utdanningen. Se brevet fra HOD  Om forskning under LIS-utdanningen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Om å få jobb og jobbe som LIS1

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Støtte til HFenes arbeid med del 2 og 3

LIS-prosjektet har laget eksempel på maler HFene kan bruke i  forberedelsene til spesialistutdanningens del 2 og 3. Malene kan, om ønskelig, brukes som de er og tilpasses HFets ønsker og behov.

Mal Mandat for mottaksprosjekt del 2 og 3 i HFene v 1.0

Mal Prosjektplan for LIS del 2 og 3 i HFene v 1.0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Fra sveitserost til kraftkar

Artikkel om ny spesialistutdanning for leger i Legetidsskriftet http://tidsskriftet.no/2017/09/debatt/ny-spesialistutdanning-leger-fra-sveitserost-til-kraftkar

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Ny og bedre spesialistutdanning

Artikkel i Legetidsskriftet http://tidsskriftet.no/2017/09/debatt/ny-og-bedre-spesialistutdanning-legene

 

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Velkommen til LIS-konferanse!

De fire regionale utdanningssentrene inviterer til dagskonferanse 2. november 2017 i Bergen.

Målet er å formidle kunnskap og erfaringer med den nye ordningen og spre gode eksempler på løsninger så langt.

Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivå i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.

Early-bird fristen for påmelding er 15. september.

http://www.nsh.LIS-konferanseno/arets-lis-konferanse-finner-sted-2-november-i-bergen.5976539-372304.html

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Polen-studentene er klare for del 1

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Om meldekultur og hva som skal meldes

E-læringskurset om meldekultur og hva som skal meldes er klart til bruk i LIS-utdanningen i alle helseforetakene i landet. Se side 9 i oppdatert temahefte 4  Temahefte 4 E-læring del 1 (24 08 17) v 3.0 

E-læringskurset gjelder læringsmålene om kvalitet og pasientsikkerhet  i felles kompetansemoduler (FKM) 35-40. Se Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kunnskapsbasert praksis

Temahefte 4 E-læring del 1 er nå revidert med informasjon om nytt e-læringskurs i Kunnskapsbasert praksis, samt oppdatert informasjon om noen andre kurs. Se endringslogg på siste side i  temaheftet

Temahefte 4 E-læring del 1 (02 08 17) v 2.0.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar