Kontaktinformasjon for de regionale utdanningssentrene

Kontaktinformasjon for de fire regionale utdanningssentrene per 04.07.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

LIS-utdanningen – status sommeren 2018

Her kan du se status for arbeidet med LIS-utdanningen i LIS-prosjektet for de fire helseregionene:

LIS-utdanningen – status sommeren 2018 – ved Elisabeth Arntzen

Bruk gjerne presentasjonen til å spre informasjon om LIS-utdanningen.

PS: Noen må lagre filen direkte for å få den til å åpne seg pga bildene.

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om overgang for LIS1 fra HF til kommunene

Helsedirektoratet har lagt ut følgende informasjon på sin nettside om overgangen for LIS1 fra HF til kommunehelsetjenesten:

Informasjon til LIS ved oppstart i kommunehelsetjenesten i del1: Informasjon til LIS ved oppstart i kommunehelsetjenesten i del1

Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til kommunehelsetjenesten: 18-18152-1 Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til 21977305_3_0

Hvordan bruke kompetanseportalen i kommunene. Se denne lenken under avsnittet  «Kommunenes ansvar i spesialistutdanningen»: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-informasjon-til-fylkesmenn-og-kommuner#kommunenes-ansvar-i-spesialistutdanningen

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Langtidsplanlegging og gjennomføring av kurs

Ansvaret for langtidsplanlegging av anbefalte kurs er fordelt mellom de fire regionale utdanningssentrene. Fordelingen er gjort etter spesialitet og basert på Den norske legeforening sin praksis til nå:

Helse Sør-Øst: Akutt- og mottaksmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, indremedisin (del 2 og 3), infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, medisinsk genetikk, nukleærmedisin, rus- og avhengighetsmedisin.

Helse Vest: Barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, kirurgi (del 2), maxillofacial kirurgi, nevrokirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikk-kirurgi, thoraxkirurgi, urologi.

Helse Nord: Anestesiologi, hud- og veneriske sykdommer, klinisk nevrofysiologi, nevrologi, patologi, radiologi, revmatologi, onkologi.

Helse Midt: Barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi og transfusjonsmedisin, fødselshjelp- og kvinnesykdommer, medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi, psykiatri, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer.

Kursene vil fortsatt være nasjonale – og fortsatt gjennomføres i ulike regioner.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsaktiviteter ut over prosedyrelister og kurs

Følgende er nå fastlagt for hver spesialitet:

  1. Læringsmålene er forskriftsfestet.
  2. Helsedirektoratet har fastsatt den utfyllende teksten til læringsmålene.
  3. Helsedirektoratet har anbefalt prosedyrelister og kurs. De fire administrerende direktørenes i RHF-ene har bestemt at disse anbefalingene skal følges av helseforetakene/sykehusene.

Det som gjenstår å bestemme er læringsaktiviteter ut over Helsedirektoratets anbefalte prosedyrelister og kurs. Disse læringsaktivitetene skal helseforetakene/sykehusene selv bestemme. Deretter skal data overføres fra Excel-arkene til IKT-verktøyet/Dossier.

Spesialitetskomiteene har laget forslag til læringsaktiviteter som kommer i tillegg til Helsedirektoratets anbefalte prosedyrelister og kurs. Forslagene kan benyttes som tips og råd når helseforetakene/sykehusene selv bestemmer gjenstående læringsaktiviteter og vurderingsform/dokumentasjonsform.  Se lenken nedenfor:

https://beta.legeforeningen.no/utdanning/temaartikler/spesialitetskomiteenes-anbefalinger-til-laringsmal-laringsaktiviteter-og-vurderingsformer-for-del-2-og-3-av-spesialistutdanningen/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Versjon 2.0 for VOP er klar

Dokumentet er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane:

Psykiatri (VOP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 15.06.18

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Versjon 2.0 for BUP og RUS er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Barne-og-ungdomspsykiatri (BUP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 (13.06.18)

Rus-og-avhengighetsmedisin (RUS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 (13.06.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om BUP, VOP og RUS

LIS-prosjektet fikk BUP og RUS tilsendt fra Helsedirektoratet i går ettermiddag. LIS-prosjektet arbeider med å få disse klare i v2.0 i ila dagen.

VOP er ikke ferdig enda fra Helsedirektoratet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Mer om legespesialistenes kompetanse

Leder for regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Vest med flere har skrevet kronikk i Bergens Tidende.

Artikkelen ligger bak betalingsmur –  men her kan du lese kopi godkjent av Bergens Tidende:

BT Debatt – Pasientene får legespesialister med god kompetanse_20180530

Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Innlegg i Bergens Tidende

Helseministeren har skrevet tilsvar til en artikkel om ny LIS-utdanning i Bergens Tidende.

Artikkelen ligger bak betalingsmur –  men her kan du lese kopi godkjent av Bergens Tidende:

BT-Debatt Bent Høie Jeg forventer at legene bidrar konstruktivt 20180529

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar