Nyhetsbrev mai 2017

Dette nyhetsbrevet og forrige innlegg Praktisk gjennomføring av del 1 i sykehus kan ses i sammenheng.

Nyhetsbrev mai 2017

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Praktisk gjennomføring av del 1 i sykehus

Det er laget to presentasjoner om forberedelser til del 1:

  • Den ene presentasjonen viser antall LIS1 i spesialisthelsetjenesten høsten 2017. Her er det også oversikt over hvor mange som vil være på de ulike helseforetakene i Norge og på hvilke avdelinger. Presentasjon: Antall LIS1 i spesialisering høsten 2017
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell

Torsdag 27. april orienterte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, styret om arbeidet med innføring av ny modell for spesialistutdanning i Helse Sør-Øst. Det ble lagt særlig vekt på del 1 av utdanningen.

Nettsaken og styresaken finner du her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefter for del 1

Det tverregionale prosjektet utarbeider temahefter for del 1. Temaheftene er ønsket av foretakene og ment å være til hjelp og støtte i deres arbeid med ny utdanningsmodell.

Det første temaheftet «Introduksjonskurs» er ferdig og distribuert til helseforetakene/sykehusene.  Temaheftene legges etterhvert som de er ferdig under fanen «Informasjonsbrev og presentasjoner» på denne siden. Prosjektleder står ansvarlig for innholdet i temaheftene inntil de regionale utdanningssentrene (RegUt) overtar.

Følgende temahefter utarbeides for del 1 :

  1. Introduksjonskurs Introduksjonskurs del 1 (06 04 17)
  2. Kommunikasjon
  3. Veiledning og supervisjon
  4. E-læring
  5. Kliniske læringsmål – læringsaktiviteter – vurdering av måloppnåelse
  6. Felles kompetansemodul læringsmål – læringsaktiviteter – vurdering av måloppnåelse
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Invitasjon til dagskonferanse 2. november

Dagsmøte 2. november: Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover?

NSH og de fire regionale utdanningssentrene (RegUt) inviterer til dagsmøte 2. november i Bergen.

1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft.
Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse og det satses tungt på veiledning og supervisjon i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

Målet er å formidle kunnskap og erfaringer med den nye ordningen og spre gode eksempler på løsninger så langt.
Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.

Program kommer – meld deg på allerede nå til early bird pris!

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spesialistutdanningen må tilpasses nye tider

Viktig artikkel i Legetidsskriftet om  utdanning av spesialister i hud- og veneriske sykdommer. Forfatterne spør blant annet:

  • Hvordan vil faste utdanningsstillinger påvirke rekrutteringen til avtalepraksis og til overlegestillinger utenfor de store byene?
  • Hvilke følger vil det få for utdanningskapasiteten?

Artikkelen vil være et viktig bidrag i arbeidet med ny modell for spesialistutdanning for leger.

Du finner artikkelen her http://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar-og-debatt/hudleger-vil-helst-bo-i-oslo-0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Endringene av læringsmål del 1 etter høringen

Helsedirektoratet har lagt ut dokumentet som beskriver de endringene som ble gjort med læringsmål del 1 etter høringen – se her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kommentar til spesialistutdanningen

Per Morten Sandset, direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst RHF, kommenterer Dagens Medisins artikkel «Frykter dårligere spesialistutdanning» i dette innlegget (DM 7/2017).

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Ny spesialistutdanning – nye muligheter

Artikkelen «Ny spesialistutdanning – nye muligheter» er publisert på nett på Yngreleger.no (YLF).

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Godkjenning av utdanningsvirksomheten

Det skal ikke være egen godkjenning av utdanningsvirksomhetene for de ulike delene i spesialiseringen, heller ikke for del 1. I den tidligere ordningen var det heller ikke egen godkjenning for turnustjenesten. I den nye ordningen er det utdanningsvirksomhetene (som regel helseforetak) som skal godkjennes, og godkjenningen gjelder for den enkelte spesialitet.

Dagens godkjente utdanningsinstitusjoner (etter gammel ordning), vil beholde sin godkjenning i en overgangsperiode som varer til 1. mars 2019. Helseforetakene, og andre som ønsker å være utdanningsvirksomheter, må innen denne datoen ha sendt inn søknad til Helsedirektoratet. Det betyr at dagens godkjenninger vil være gyldig helt fram til at direktoratet har behandlet søknaden.

Konklusjon: Forskriften stiller ingen krav om egen godkjenning for del 1. Dagens godkjenning av utdanningsinstitusjoner vil gjelde i overgangsperioden.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet 24.03.17

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar