Læringsaktiviteter ut over prosedyrelister og kurs

Følgende er nå fastlagt for hver spesialitet:

  1. Læringsmålene er forskriftsfestet.
  2. Helsedirektoratet har fastsatt den utfyllende teksten til læringsmålene.
  3. Helsedirektoratet har anbefalt prosedyrelister og kurs. De fire administrerende direktørenes i RHF-ene har bestemt at disse anbefalingene skal følges av helseforetakene/sykehusene.

Det som gjenstår å bestemme er læringsaktiviteter ut over Helsedirektoratets anbefalte prosedyrelister og kurs. Disse læringsaktivitetene skal helseforetakene/sykehusene selv bestemme. Deretter skal data overføres fra Excel-arkene til IKT-verktøyet/Dossier.

Spesialitetskomiteene har laget forslag til læringsaktiviteter som kommer i tillegg til Helsedirektoratets anbefalte prosedyrelister og kurs. Forslagene kan benyttes som tips og råd når helseforetakene/sykehusene selv bestemmer gjenstående læringsaktiviteter og vurderingsform/dokumentasjonsform.  Se lenken nedenfor:

https://beta.legeforeningen.no/utdanning/temaartikler/spesialitetskomiteenes-anbefalinger-til-laringsmal-laringsaktiviteter-og-vurderingsformer-for-del-2-og-3-av-spesialistutdanningen/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Versjon 2.0 for VOP er klar

Dokumentet er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane:

Psykiatri (VOP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 15.06.18

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Versjon 2.0 for BUP og RUS er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Barne-og-ungdomspsykiatri (BUP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 (13.06.18)

Rus-og-avhengighetsmedisin (RUS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 (13.06.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om BUP, VOP og RUS

LIS-prosjektet fikk BUP og RUS tilsendt fra Helsedirektoratet i går ettermiddag. LIS-prosjektet arbeider med å få disse klare i v2.0 i ila dagen.

VOP er ikke ferdig enda fra Helsedirektoratet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Mer om legespesialistenes kompetanse

Leder for regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Vest med flere har skrevet kronikk i Bergens Tidende.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/7lwgb9/Pasientene-far-legespesialister-med-god-kompetanse

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Innlegg i Bergens Tidende

Helseministeren har skrevet tilsvar til en artikkel om ny LIS-utdanning i Bergens Tidende.

Lenke til den første artikkelen ligger i begynnelsen av Bent Høie sitt tilsvar:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Rxw2vr/Jeg-forventer-at-legene-bidrar-konstruktivt-i-arbeidet 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Misforståelse om prosedyrelister

For å unngå enhver tvil:

Anbefalte prosedyrelister skal gjennomføres i ny utdanning!

Spesialitetskomiteene har utarbeidet prosedyrelister for 37 spesialiteter. Dette utgjør totalt 970 prosedyrer som skal repeteres fra to til flere tusen ganger. Helsedirektoratet har anbefalt prosedyrelistene.

Helseregionene, ved de fire administrerende direktørene, besluttet allerede i 2017 at «anbefalt antall gjennomførte læringsaktiviteter (prosedyrelister) og dagens obligatoriske kurs skal ligge til grunn for helseforetakenes arbeid med ny utdanning. Legene skal dermed ikke bare gjennomføre prosedyrelisten, – det skal også vurderes om de har oppnådd kompetansen.»

https://www.helse-sorost.no/nyheter/prosedyrelistene-og-de-obligatoriske-kursene-er-ivaretatt

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kommuner og fylkesmenn sitt ansvar i LIS-utdanningen

Samarbeidet mellom helseforetak/sykehus og kommuner er viktig for å sikre at leger i spesialisering (LIS) oppnår alle læringsmålene i del 1. Enkelte læringsmål påbegynnes i sykehusåret og avsluttes i kommunetjenesten. Avklarte roller og ansvar for de berørte er derfor viktig når LIS del 1 skal fra helseforetak/sykehus til kommunen 1. september 2018.

Se informasjon om kommuner og fylkesmenn sitt ansvar i LIS-utdanningen på hjemmesiden til Helsedirektoratet:

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-informasjon-til-fylkesmenn-og-kommuner

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om BUP, VOP og RUS

Helsedirektoratet har sendt prosedyrelistene for BUP, VOP og RUS på ny runde til Legeforeningen med frist 23. mai. Deretter trenger direktoratet selv noen dager til å ferdigstille endringene før det sendes til LIS-prosjektet.

LIS-prosjektet bruker 1 dag (evt 2) på oppsettet i Excel-arket .

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 10 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Anestesiologi (ANE) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Del 2 Indremedisin (FIM) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Del-2-Kirurgi-FKI-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-08.05.18

Gastroenterologisk kirurgi (GAK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Indremedisin del 3 (MED) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Se listen over spesialitetene som er ferdig i versjon 2.0 for alle spesialiteter i fanen «Om del 2 og del 3»

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar