Læringsmålene for del 1 er ferdig

Helsedirektoratet har sendt ut kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) for del 1-3 i spesialistutdanningen for leger. Disse vil komme som vedlegg til spesialistforskriften og publiseres på Lovdata.no.

Læringsmål kliniske del 1

FKM læringsmål

To utdypende dokument med anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer vil bli oversendt helseforetakene og andre berørte med følgebrev i uke 2.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Nyhetsbrev – desember 2016

Nyhetsbrevet for desember 2016 inneholder ny informasjon om hvor LIS kan være i del 1 og hvilke spesialiteter og går via del 2 og hvilke som går rett i del 3. Se Nyhetsbrev – desember 2016

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsmålene for del 2 og 3 er på høring

Læringsmålene for de medisinske spesialitetene del 2 og del 3 er på høring. Høringsfristen er 1. april 2017. Se https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-de-medisinske-spesialitetetene-del-2-og-3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Private institusjoners plass i de nye utdanningsløpene

Her er  svar på elleve spørsmål om hvordan private institusjoner på spesialisthelsetjenestenivå kan gå frem for å beholde sin plass i LIS-utdanningen. Se  Spørsmål og svar om privates rolle i spesialistutdanningen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Legespesialiteter i del 2 og del 3

Det er bestemt hvilke spesialiteter som skal gå via del 2 og hvilke som skal gå rett i del 3. Se Spesialiteter i ny spesialiststruktur

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Forskriften er vedtatt

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning er vedtatt:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forskrift-for-spesialistutdanning-for-leger/id2523446/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Status og videre arbeid i arbeidsgruppene

Det arbeides målrettet frem mot oppstart av del 1 den 1.9.2017. I infobrev-til-deltakere-i-lis-prosjektet-1-november-2016  redegjøres det kort for status og det som skjer videre i arbeidsgruppene i prosjektet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Mandat for regionalt utdanningssenter (RegUt)

De fire regionale utdanningssentrene har fått mandat som beskriver mål, organisering, samarbeidsforhold og hovedoppgaver. Se mandat for regionalt utdanningssenter (Regut).

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Nyhetsbrev – oktober 2016

Nyhetsbrev fra det tverregionale prosjektet om ny modell for spesialistutdanningen for leger, tilgjengelig her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Leger uten grenser

Leger Uten Grenser ønsker å få læringsmål om humanitært feltarbeid inn i ny modell for spesialistutdanningen. Se artikkel i Legetidsskriftet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar