Minimums antall repetisjoner (prosedyrelister)

I ny modell for LIS-utdanning er det oppnåelse av kompetansenivået i læringsmålet som er avgjørende, og ikke kun antall repetisjoner. Fagmiljøene har anbefalt et minimums antall repetisjoner (prosedyrelister) for å bli god nok.

Styringsgruppemøtet konkluderte 18.desember 2017:

  • Styringsgruppen legger til grunn at Helsedirektoratets anbefalinger om et minimum antall repetisjoner av læringsaktiviteter for å kunne oppnå et bestemt læringsmål, skal gjennomføres landsomfattende i en overgangsperiode for LIS i ny modell.
  • Denne unntaksbestemmelsen med tverregionale krav til læringsaktiviteter kan fravikes i spesielle tilfeller der annen aktivitet (ferdighetstrening) kan erstatte noen av repetisjonene.
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Deltakere i LIS-prosjektet

Totalt 122 deltakere er med i det tverregionale LIS-prosjektets styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe og de ulike arbeidsgruppene. Se oversikten

Deltakere i LIS-prosjektet pr 29.1.18

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Godkjenning av læringsmål kan delegeres

Helse- og omsorgsdepartementet har på forespørsel fra LIS-prosjektet  redegjort for at godkjenningen av enkeltvise læringsmål kan delegeres for å unngå å binde opp lederressurser på en uhensiktsmessig måte.

Les redegjørelsen her:  Godkjenning av læringsmål kan delegeres

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Her er siste nytt om læringsmålene og læringsaktiviteter for del 2 og 3. Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Matrise som viser roller og oppgaver i ny modell

LIS-prosjektet har laget en matrise som viser hvem som har hvilke roller og oppgaver i LIS-utdanningen  Matrise over roller og oppgaver i LIS-utdanningen 14.01.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spørsmål om generell kirurgi

Helsedirektoratet har svart på spørsmål om generell kirurgi

Spørsmål og svar om generell kirurgi

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Dokumenterer læring i ny app

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spørsmål og svar om praktisering av ny modell

LIS-prosjektet har svart på spørsmål om praktisering av ny modell – del 2 og 3. Svarene er anonymisert og samlet under fanen «Om del 2 og 3».

Spørsmål og svar om overgangsordningen

Spørsmål og svar om obligatoriske kurs

Spørsmål og svar om privates rolle i spesialistutdanningen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

De regionale utdanningssentrenes oppgaver

Mandatet for de regionale utdanningssentrene er revidert. Mandatet beskriver mål, organisering og samarbeidsforhold, samt hovedoppgaver for de regionale utdanningssentrene når de er i full drift fra 1.mars 2019. Mandat for de regionale utdanningssentrene v 3.0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Felles kompetansemoduler for del 2 og del 3

Temahefte for felles kompetansemoduler (FKM) for LIS del 1, del 2 og del 3 er tilgjengelig under fanen «Om del 2 og del 3»

Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

Temaheftet om FKM ble laget på bakgrunn av endelig godkjent dokument om FKM for del 1, del 2 og del 3 fra Helsedirektoratet (inkludert nærmere beskrivelser av læringsmålene, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsmetoder).

Temaheftet kan brukes i helseforetakenes planlegging av del 2 og del 3 innen hver spesialitet. De kliniske læringsmålene og læringsmålene for FKM (eksempelvis etikk, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet) må ses i sammenheng.

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar