Felles nettside for LIS-utdanning er åpnet

Arbeidet med etablering av infrastruktur for ny modell for spesialistutdanning er snart klart og LIS-prosjektet avsluttes 31. november 2018. En viktig del av arbeidet har vært å opprette en felles nettside for LIS-utdanning.

Nettsiden er nå åpnet og kan aktivt tas i bruk: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis

Nettsiden er enda i oppbyggingsfasen. Selve lanseringen av siden vil skje i begynnelsen av november 2018.

www.lis-utdanning.info vil være åpen ut 2018. Dette har vært en prosjektside (blogg) for og fra det tverregionale LIS-prosjektet, der jeg (Elisabeth Arntzen) har vært prosjektleder og redaktør for bloggen (med kopling til facebook). Facebook-siden vil også overføres til den nye nettsiden.

Jeg takker herved for meg til alle som har brukt bloggen og facebook-siden. Det har vært 1027 følgere og 922 likes på Facebook-siden, og mange flere oppslag på www.lis-utdanning.info.

Lykke til med LIS-utdanningen!

Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Om overgangsreglene

LIS-prosjektet har laget et temahefte som forklarer overgangsreglene Temahefte Overgangsregler for LIS (260918 – V 1.2)

Helsedirektoratet har lagt ut informasjon om overgangreglene for leger som har startet turnus eller spesialisering https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/overgangsordning-spesialistutdanning-for-leger 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

LIS-utdanning i avtalepraksis

De fire RHF-ene har i samarbeid med Helsedirektoratet og Den norske legeforening utarbeidet en modell for samarbeid mellom helseforetak (HF), avtalespesialist og LIS. Målet er at bestemte læringsmål oppnås ved å gjennomføre deler av LIS-utdanningen hos en avtalespesialist.

Disse tre dokumentene kan brukes av helseforetakene/sykehusene i LIS-utdanningen:

–  Informasjonsskriv om spesialistutdanning i avtalepraksis

–  Mal for avtale mellom helseforetak og avtalespesialist (vedlegg 1)

–  Økonomisk modell for spesialistutdanning i avtalepraksis (vedlegg 2)

Les om modellen for LIS-utdanning i avtalepraksis i tidsskriftet Legekunsten:

http://legeforeningen.no/yf/Praktiserende-spesialisters-landsforening/Legekunsten/2018/ 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Helsedirektoratets anbefalinger

Dette er Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter for alle spesialiteter. FKM er inkludert.

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-3#

Alle disse anbefalte læringsaktivitetene ligger inne i Excel-arkenes versjon 2.0 som helseforetakene/sykehusene arbeider med.

LIS-prosjektet forbereder nå overføringen av læringsmål, utdypende tekst og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter likt for alle helseregioner i IKT-verktøyet/Dossier.

Deretter skal lokalt tilpassede læringsaktiviteter fra hvert helseforetak/sykehus inn i IKT-verktøyet. Vi kommer tilbake til den prosessen.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Invitasjon til LIS-seminar

De regionale utdanningssentrene arrangerer årlig nasjonale LIS-seminar.

Hovedtemaene i årets seminar 5. november er:

•Veiledning og supervisjon i den kliniske hverdagen.

•Strategi for prioritering av LIS utdanningen i sykehusene – hva må vi gjøre?

Les mer og meld deg på her: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=244950

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kontaktinformasjon for de regionale utdanningssentrene

Kontaktinformasjon-for-de-fire-regionale-utdanningssentrene-22.08.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

LIS-utdanningen – status sommeren 2018

Her kan du se status for arbeidet med LIS-utdanningen i LIS-prosjektet for de fire helseregionene:

LIS-utdanningen – status sommeren 2018 – ved Elisabeth Arntzen

Bruk gjerne presentasjonen til å spre informasjon om LIS-utdanningen.

PS: Noen må lagre filen direkte for å få den til å åpne seg pga bildene.

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om overgang for LIS1 fra HF til kommunene

Helsedirektoratet har lagt ut følgende informasjon på sin nettside om overgangen for LIS1 fra HF til kommunehelsetjenesten:

Informasjon til LIS ved oppstart i kommunehelsetjenesten i del1: Informasjon til LIS ved oppstart i kommunehelsetjenesten i del1

Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til kommunehelsetjenesten: 18-18152-1 Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til 21977305_3_0

Hvordan bruke kompetanseportalen i kommunene. Se denne lenken under avsnittet  «Kommunenes ansvar i spesialistutdanningen»: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-informasjon-til-fylkesmenn-og-kommuner#kommunenes-ansvar-i-spesialistutdanningen

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Langtidsplanlegging og gjennomføring av kurs

Ansvaret for langtidsplanlegging av anbefalte kurs er fordelt mellom de fire regionale utdanningssentrene. Fordelingen er gjort etter spesialitet og basert på Den norske legeforening sin praksis til nå:

Helse Sør-Øst: Akutt- og mottaksmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, indremedisin (del 2 og 3), infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, medisinsk genetikk, nukleærmedisin, rus- og avhengighetsmedisin.

Helse Vest: Barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, kirurgi (del 2), maxillofacial kirurgi, nevrokirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikk-kirurgi, thoraxkirurgi, urologi.

Helse Nord: Anestesiologi, hud- og veneriske sykdommer, klinisk nevrofysiologi, nevrologi, patologi, radiologi, revmatologi, onkologi.

Helse Midt: Barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi og transfusjonsmedisin, fødselshjelp- og kvinnesykdommer, medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi, psykiatri, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer.

Kursene vil fortsatt være nasjonale – og fortsatt gjennomføres i ulike regioner.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsaktiviteter ut over prosedyrelister og kurs

Følgende er nå fastlagt for hver spesialitet:

  1. Læringsmålene er forskriftsfestet.
  2. Helsedirektoratet har fastsatt den utfyllende teksten til læringsmålene.
  3. Helsedirektoratet har anbefalt prosedyrelister og kurs. De fire administrerende direktørenes i RHF-ene har bestemt at disse anbefalingene skal følges av helseforetakene/sykehusene.

Det som gjenstår å bestemme er læringsaktiviteter ut over Helsedirektoratets anbefalte prosedyrelister og kurs. Disse læringsaktivitetene skal helseforetakene/sykehusene selv bestemme. Deretter skal data overføres fra Excel-arkene til IKT-verktøyet/Dossier.

Spesialitetskomiteene har laget forslag til læringsaktiviteter som kommer i tillegg til Helsedirektoratets anbefalte prosedyrelister og kurs. Forslagene kan benyttes som tips og råd når helseforetakene/sykehusene selv bestemmer gjenstående læringsaktiviteter og vurderingsform/dokumentasjonsform.  Se lenken nedenfor:

https://beta.legeforeningen.no/utdanning/temaartikler/spesialitetskomiteenes-anbefalinger-til-laringsmal-laringsaktiviteter-og-vurderingsformer-for-del-2-og-3-av-spesialistutdanningen/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar