Forfatterarkiv: lisut_admin

Misforståelse om prosedyrelister

For å unngå enhver tvil: Anbefalte prosedyrelister skal gjennomføres i ny utdanning! Spesialitetskomiteene har utarbeidet prosedyrelister for 37 spesialiteter. Dette utgjør totalt 970 prosedyrer som skal repeteres fra to til flere tusen ganger. Helsedirektoratet har anbefalt prosedyrelistene. Helseregionene, ved de … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kommuner og fylkesmenn sitt ansvar i LIS-utdanningen

Samarbeidet mellom helseforetak/sykehus og kommuner er viktig for å sikre at leger i spesialisering (LIS) oppnår alle læringsmålene i del 1. Enkelte læringsmål påbegynnes i sykehusåret og avsluttes i kommunetjenesten. Avklarte roller og ansvar for de berørte er derfor viktig … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om BUP, VOP og RUS

Helsedirektoratet har sendt prosedyrelistene for BUP, VOP og RUS på ny runde til Legeforeningen med frist 23. mai. Deretter trenger direktoratet selv noen dager til å ferdigstille endringene før det sendes til LIS-prosjektet. LIS-prosjektet bruker 1 dag (evt 2) på … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 10 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet: Anestesiologi (ANE) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18 Del 2 Indremedisin (FIM) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18 Del-2-Kirurgi-FKI-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-08.05.18 Gastroenterologisk kirurgi (GAK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18 … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 9 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet: Fordøyelsessykdommer (FOR) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18 Medisinsk-genetikk (GEN) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18 Plastikkirurgi (PLA) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18 Øre-nese-halssykdommer … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 8 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet: Akutt-og mottaksmedisin (AMM) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 02.05.18 Blodsykdommer (BLS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 02.05.18 Karkirurgi-KAK-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-02.05.18-1 Karkirurgi (KAK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 7 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet: Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 30.04.18 Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 30.04.18 Urologi (URO) arbeidsdokument for … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 6 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet: Barnekirurgi (BAK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 27.04.18 Geriatri (GER) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 27.04.18 Maxillofacialkirurgi (MAX) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 27.04.18 Se … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Brukerveiledning til Excel-arkene versjon 2.0

Brukerveiledningen til Excel-arkene versjon 2.0 er oppdatert BRUKERVEILEDER-for-HF-enes-arbeidsdokument-for-del-2-og-3-v2.0 (26.04.18)

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 5 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet: Endokrinologi (END) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 12.04.18 Klinisk-farmakologi (KLF) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 12.04.18 Nevrokirurgi (NKI) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 12.04.18 … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar