Forfatterarkiv: lisut_admin

Pulje 3 er klar

Pulje 3 av arbeidsdokumentene er klare. Disse er hentet fra utkast i versjon 1.0 fra Helsedirektoratet. Endelig versjon vil få versjonsnummer 2.0. Se pulje 1 og 2 i fanen «Om del 2 og del 3 » ovenfor. Del 2 Indremedisin … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Ny pulje å jobbe med!

Andre pulje med arbeidsdokumenter er klare i versjon 1.0. Alle dokumentene med følgetekst og brukerveiledning ligger under fanen ovenfor som heter «Om del 2 og del 3». PULJE 2 Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18 … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Nå kan arbeidet i HF-ene starte!

LIS-prosjektet mottok 2. mars 2018 de ferdige læringsmålene for alle spesialitetene fra Helsedirektoratet, sammen med utkast til utdypende tekst til læringsmål, anbefalte læringsformer/ læringsaktiviteter, anbefalte vurderingsformer, inkludert anbefalte kurs og prosedyrelister. Helsedirektoratet varsler små endringer før ferdigstillelse av anbefalingene. For … Les videre

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Onkologi er klar!

Det kommer ny informasjon om spesialitetene senere i dag tirsdag 13. mars

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Sikrer legenes kompetanse

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF understreker at legene ikke bare skal gjennomføre prosedyrelisten, – det skal også vurderes om de har oppnådd kompetansen. https://www.helse-sorost.no/nyheter/prosedyrelistene-og-de-obligatoriske-kursene-er-ivaretatt  

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsmålene for del 2 og 3 er klare

Endelige læringsmål for del 2 og 3 for alle spesialiteter er sendt fra Helsedirektoratet til Lovdata for publisering. I påvente av Lovdatas publisering, som kan ta en uke, har Helsedirektoratet lagt samledokumentet ut på nettsiden: Læringsmål del 2 og 3 … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Hva som skjer når læringsmålene del 2 og 3 kommer

Helsedirektoratet har opplyst at læringsmålene med anbefalte læringsaktiviteter for del 2 og 3 kommer i løpet av uke 9 (innen 2.mars). LIS-prosjektet har laget to maler som kan brukes likt i hele landet i oppfølgingen lokalt i helseforetakene/sykehusene for alle … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kurs og prosedyrelister er ivaretatt

Dagens obligatoriske kurs og prosedyrelister vil bli ivaretatt i ny modell i LIS-utdanningen. Dagens obligatoriske kurs vil bli videreført i ny modell for LIS-utdanning fra 1. mars 2019 (jfr referat styringsgruppen 27.10.17). Arbeidet med å planlegge kursene er godt i … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Minimums antall repetisjoner (prosedyrelister)

I ny modell for LIS-utdanning er det oppnåelse av kompetansenivået i læringsmålet som er avgjørende, og ikke kun antall repetisjoner. Fagmiljøene har anbefalt et minimums antall repetisjoner (prosedyrelister) for å bli god nok. Styringsgruppemøtet konkluderte 18.desember 2017: Styringsgruppen legger til … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Deltakere i LIS-prosjektet

Totalt 122 deltakere er med i det tverregionale LIS-prosjektets styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe og de ulike arbeidsgruppene. Se oversikten Deltakere i LIS-prosjektet pr 29.1.18    

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar