Om del 2 og del 3

Overgangsregler

LIS-prosjektet har laget et temahefte som forklarer overgangsreglene Temahefte Overgangsregler for LIS (260918 – V 1.2)

Nå kan arbeidet i HF-ene starte!

LIS-prosjektet mottok 2. mars 2018 de ferdige læringsmålene for alle spesialitetene fra Helsedirektoratet, sammen med utkast til utdypende tekst til læringsmål, anbefalte læringsformer/ læringsaktiviteter, anbefalte vurderingsformer, inkludert anbefalte kurs og prosedyrelister.

Helsedirektoratet varsler små endringer før ferdigstillelse av anbefalingene. For noen av spesialitetene vil den endelig versjonen fra Helsedirektoratet bli ferdig før påske, andre kommer fortløpende etter påske.

For å sikre lik tilnærming til arbeidet og en samordnet nasjonal utdanning, har LIS-prosjektet utarbeidet en felles mal (Excel dokument) for alle spesialitetene.  Malen inneholder alle læringsmålene og utkast til anbefalinger fra Helsedirektoratet for del 2 og del 3 (v 1.0). Malen kan benyttes i helseforetakene/sykehusene sitt arbeid med :

1.  Utdanningsplaner for LIS.
2.  Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet.
3.  Identifisering av hvilke læringsmål som kan oppnås i eget HF, og hvilke læringsmål LIS må oppnå i annen virksomhet.
4.  Overføring av tekst til  kompetanseportalen/ Dossier. (Læringsmålene vil legges inn felles for alle i kompetanseportalen/Dossier.)

Alle HF-ene/sykehusene får nå malen/Excel arbeidsdokumentet i versjon 1.0 for alle spesialitetene, med tydelig merking av at dette ikke er den endelige versjonen av anbefalinger fra Helsedirektoratet. Alt innhold er hentet fra dokumentene LIS-prosjektet fikk tilsendt fra Helsedirektoratet 2.mars 2018. Se vedlagte brukerveiledning, FKM-dokumenter og spesialiteter i versjon 1.0 :

BRUKERVEILEDER-for-HF-enes-arbeidsdokument-for-del-2-og-3-v2.0 (26.04.18)

FKM Felles kompetansemodul arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

FKM – TEMAHEFTE LIS del 2-3 (21.03.18)

Anestesiologi (ANE) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Akutt-og mottaksmedisin (AMM) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 02.05.18

Barne-og-ungdomspsykiatri (BUP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 (13.06.18)

Barnekirurgi (BAK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 27.04.18

Barnesykdommer (PED) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Blodsykdommer (BLS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 02.05.18

Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 30.04.18

Del 2 Indremedisin (FIM) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Del-2-Kirurgi-FKI-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-08.05.18

Endokrinologi (END) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 12.04.18

Fordøyelsessykdommer (FOR) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 30.04.18

Fødselshjelp-og-kvinnesykdommer-GYN-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-05.04.18

Gastroenterologisk kirurgi (GAK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Geriatri (GER) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 27.04.18

Hjertesykdommer (HJS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 05.04.18

Hud- og veneriske sykdommer (HUD) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 05.04.18

Indremedisin del 3 (MED) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Infeksjonssykdommer (INF) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 05.04.18

Immunologi-og transfusjonsmedisin (ITR) arbeidsdokument for HFene v2.0 – 05.04.18

Karkirurgi-KAK-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-02.05.18-1

Klinisk-farmakologi (KLF) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 12.04.18

Klinisk nevrofysiologi (KNF) arbeidsdokument for HFene v2.0 – 05.04.18

Lungesykdommer (LUN) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Maxillofacialkirurgi (MAX) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 27.04.18

Medisinsk biokjemi (MBK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Medisinsk-genetikk (GEN) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Medisinsk mikrobiologi (MMB) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Nevrokirurgi-NKI-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-12.04.18-1

Nevrologi (NEV) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Nyresykdommer (NYR) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Nukleærmedisin-NUK-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0 – 02.05.18-2 (med FKM)

Onkologi (ONC) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Ortopedisk-kirurgi (ORT) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Patologi (PAT) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Plastikkirurgi (PLA) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Psykiatri (VOP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 15.06.18

Radiologi (RAD) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Revmatologi (REV) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Rus-og-avhengighetsmedisin (RUS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 

Thoraxkirurgi (THX) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Øre-nese-halssykdommer (ØNH) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Øyesykdommer (ØYE) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Urologi (URO) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 30.04.18

Versjon 1.0

Anestesiologi (ANE) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Akutt- og mottaksmedisin (AMM) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Barnekirurgi (BAK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Barnesykdommer (PED) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Blodsykdommer (BLS) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Del 2 Indremedisin (FIM) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Del 2 Kirurgi (FKI) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Endokrinologi (END) arbeidsdokument or HF-ene v1.0 – 13.03.18

Fordøyelsessykdommer (FOR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Fødselshjelp- og kvinnesykdommer (GYN) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Gastroenterologisk kirurgi (GAK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Geriatri (GER) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Hjertesykdommer (HJS) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Hud- og veneriske sykdommer (HUD) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Indremedisin del 3 (MED) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Immunologi og transfusjonsmedisin (ITR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Infeksjonssykdommer (INF) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Karkirurgi (KAK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Klinisk farmakologi (KLF) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Klinisk nevrofysiologi (KNF) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Lungesykdommer (LUN) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Maxillofacialkirurgi (MAX) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

Medisinsk biokjemi (MBK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Medisinsk genetikk (GEN) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Medisinsk mikrobiologi (MMB) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Nevrokirurgi (NKI) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Nevrologi (NEV) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 14.03.18

Nukleærmedisin (NUK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Nyresykdommer (NYR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Onkologi (ONC) arbeidsdokument for HF-ene v 1.0 – 13.03.18

Ortopedisk kirurgi (ORT) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Patologi (PAT) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

Plastikkirurgi (PLA) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Psykiatri (VOP) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Radiologi (RAD) v1.0 arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Revmatologi (REV) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Rus- og avhengighetsmedisin (RUS) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Thoraxkirurgi (THX) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Øyesykdommer (ØYE) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 19.03.18

Urologi (URO) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Øre- nese- halssykdommer (ØNH) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

BRUKERVEILEDER for HF-enes arbeidsdokument for del 2 og 3 v1.0

I påvente av at den endelige versjonen 2.o blir ferdig, har HF-ene to muligheter:

A)     Bruke versjon 1.0 kun til å se hvordan oppsettet blir på spesialitetene.Så snart LIS-prosjektet får endringsloggen fra Helsedirektoratet, vil de få den endelige versjon 2.0 til bruk som masterdokument. Det er her de skriver lokale læringsaktiviteter og lager utdanningsplaner.
B)     De kan begynne å legge inn data i versjon 1.0, og bruke dette som masterdokument. De vil uansett få tilsendt versjon 2.0 fra LIS-prosjektet når det er klart. Da kan de velge å fortsette å bruke versjon 1.0 som masterdokument, og selv legge inn endringene (de får endringsloggen Helsedirektoratet utarbeider). Eller de kan bytte over til å bruke versjon 2.0 som masterdokument.

I versjon 1.0 dere nå får tilsendt, vil alle dokumenter/arkfanene merkes med denne teksten:

Viktig:

Innholdet i dette dokumentet er et utkast fra Helsedirektoratet. Kun læringsmålene er ferdig. Endelige oppdaterte dokument sendes til HF-ene/sykehusene så snart disse foreligger.

 

Spørsmål og svar om praktisering av ny modell

Spørsmål og svar om generell kirurgi

Spørsmål og svar om overgangsordningen

Spørsmål og svar om obligatoriske kurs

Spørsmål og svar om privates rolle i spesialistutdanningen

Dagens obligatoriske kurs videreføres i ny modell

Les informasjon om saken som er sendt ut etter møtet i styringsgruppen 23. oktober 2017  E-post datert 25.10.17

Helseforetakenes forberedelser til del 2 og 3

Hvert helseforetak må, innen alle spesialistutdanninger de har ansvar for, gjennomgå de forskriftsfestede læringsmålene så snart de er klare og utarbeide utdanningsplan for hver spesialitet.  Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet for den enkelte spesialitet må være sendt innen 1.mars 2019.

LIS-prosjektet har laget eksempel på maler HFene kan bruke i  forberedelsene. Malene kan brukes som de er og tilpasses HFets ønsker og behov.

Mal Mandat for mottaksprosjekt del 2 og 3 i HFene v 1.0

Mal Prosjektplan for LIS del 2 og 3 i HFene v 1.0

Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

LIS-prosjektets mandat for del 2 og 3 

De fire administrerende direktørene i RHFene har godkjent mandat for det tverregionale arbeidet med del 2 og del 3 av spesialistutdanningen for leger.

Det tverregionale prosjektets mandat har til nå vært rettet mot del 1 (tidligere turnustjenesten) samt oppgaver i del 2 og 3 som krever langtidsplanlegging. Oppgavene for del 1 er nå gjennomført i henhold til mandatet.

De regionale utdanningssentrene er etablert og overtar fra september 2017 oppfølgingen av del 1 som del av ordinære oppgaver tillagt utdanningssentrene. Regionalt utdanningssenter i Helse Vest koordinerer oppgavene mellom de fire sentrene i perioden 01.02.2017 til 01.02.19.

De regionale utdanningssentrene overtar oppgaver for del 2 og 3 fra prosjektet fortløpende, så snart det ligger til rette for dette.

Mandat for del 2 og del 3 i spesialistutdanningen for leger