Temahefte 5 Vurdering av oppnåelse av læringsmål

Dette temaheftet skal bidra til at alle involverte (LIS, supervisør, veileder, personalleder) kan ha en felles forståelse av arbeidet med vurdering av oppnåelse av læringsmål i del 1.

Temahefte 5 Vurdering av oppnåelse av læringsmål LIS1 (22.06.17)

Alle temaheftene for del 1 er samlet under fanen «Om del 1».

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

IKT-verktøyet for LIS1 – brukerveiledning

IKT-verktøyet for LIS-utdanningen del 1 er ferdig utviklet for hele landet. I IKT-verktøyet kan progresjonen i utdanningen følges ved at læringsaktiviteter og oppnåelse av læringsmål dokumenteres.

Bildene i brukerveiledningene er hentet fra Helse Vest sin løsning. Design kan være noe forskjellig i de ulike helseregionene, men funksjonaliteten for LIS-løsning  er lik.

IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for LIS (18.06.17)

IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for leder, veileder og supervisør (18.06.17)

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kliniske læringsmål del 1 med tilhørende tekst er klar!

Helsedirektoratet har publisert det endelige dokumentet om kliniske læringsmål del 1 med nærmere beskrivelse av læringsmålene, anbefalte læringsaktiviteter og vurdering.

LIS-prosjektet har samlet all tekst fra Helsedirektoratet i et temahefte slik at det er lett å få oversikt over hvert læringsmål med tilhørende tekst

Temahefte 6 Kliniske læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering del 1 (20.06.17)

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefte om e-læring LIS1

OBS: Temaheftet er oppdatert – se under fanen «Om del 1»

Temahefte 4 om e-læring er ferdig. Det viser hvilke e-læringsprogram som er vurdert som relevante og kan brukes i del 1

Temahefte 4 E-LÆRING v 1.0 – 060617

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Nyhetsbrev mai 2017

Dette nyhetsbrevet og forrige innlegg Praktisk gjennomføring av del 1 i sykehus kan ses i sammenheng.

Nyhetsbrev mai 2017

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Praktisk gjennomføring av del 1 i sykehus

Det er laget to presentasjoner om forberedelser til del 1:

  • Den ene presentasjonen viser antall LIS1 i spesialisthelsetjenesten høsten 2017. Her er det også oversikt over hvor mange som vil være på de ulike helseforetakene i Norge og på hvilke avdelinger. Presentasjon: Antall LIS1 i spesialisering høsten 2017
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell

Torsdag 27. april orienterte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, styret om arbeidet med innføring av ny modell for spesialistutdanning i Helse Sør-Øst. Det ble lagt særlig vekt på del 1 av utdanningen.

Nettsaken og styresaken finner du her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefter for del 1

Det tverregionale prosjektet utarbeider temahefter for del 1. Temaheftene er ønsket av foretakene og ment å være til hjelp og støtte i deres arbeid med ny utdanningsmodell.

Det første temaheftet «Introduksjonskurs» er ferdig og distribuert til helseforetakene/sykehusene.  Temaheftene legges etterhvert som de er ferdig under fanen «Informasjonsbrev og presentasjoner» på denne siden. Prosjektleder står ansvarlig for innholdet i temaheftene inntil de regionale utdanningssentrene (RegUt) overtar.

Følgende temahefter utarbeides for del 1 :

  1. Introduksjonskurs Temahefte 1 Introduksjonskurs del 1 (15.06.17)
  2. Kommunikasjon
  3. Veiledning og supervisjon
  4. E-læring Temahefte 4 E-LÆRING v 1.0 – 060617  OBS: Temaheftet er oppdatert – se under fanen «Om del 1»
  5. Kliniske læringsmål – læringsaktiviteter – vurdering av måloppnåelse
  6. Felles kompetansemodul læringsmål – læringsaktiviteter – vurdering av måloppnåelse
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Invitasjon til dagskonferanse 2. november

Dagsmøte 2. november: Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover?

NSH og de fire regionale utdanningssentrene (RegUt) inviterer til dagsmøte 2. november i Bergen.

1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft.
Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse og det satses tungt på veiledning og supervisjon i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

Målet er å formidle kunnskap og erfaringer med den nye ordningen og spre gode eksempler på løsninger så langt.
Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.

Program kommer – meld deg på allerede nå til early bird pris!

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spesialistutdanningen må tilpasses nye tider

Viktig artikkel i Legetidsskriftet om  utdanning av spesialister i hud- og veneriske sykdommer. Forfatterne spør blant annet:

  • Hvordan vil faste utdanningsstillinger påvirke rekrutteringen til avtalepraksis og til overlegestillinger utenfor de store byene?
  • Hvilke følger vil det få for utdanningskapasiteten?

Artikkelen vil være et viktig bidrag i arbeidet med ny modell for spesialistutdanning for leger.

Du finner artikkelen her http://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar-og-debatt/hudleger-vil-helst-bo-i-oslo-0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar