Pulje 4 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Barnesykdommer (PED) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Medisinsk mikrobiologi (MMB) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Onkologi (ONC) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Ortopedisk-kirurgi (ORT) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Øyesykdommer (ØYE) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 11.04.18

Se listen over versjon 2.0 og 1.0 for alle spesialiteter i fanen «Om del 2 og del 3»

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 3 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Patologi (PAT) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Radiologi (RAD) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Revmatologi (REV) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Thoraxkirurgi (THX) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 09.04.18

Se listen over versjon 2.0 og 1.0 for alle spesialiteter i fanen «Om del 2 og del 3»

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 2 (versjon 2.0) er klar

Pulje 2 (versjon 2.0) er klar.

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Lungesykdommer (LUN) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Medisinsk biokjemi (MBK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Nevrologi (NEV) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Nyresykdommer (NYR) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 06.04.18

Se listen over versjon 2.0 og 1.0 for alle spesialiteter i fanen «Om del 2 og del 3»

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 1 (versjon 2.0) er klar

Her er første pulje av arbeidsdokumentene til helseforetakene/sykehusene i versjon 2.0. Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger.

Se forklaringer og endringslogg i første ark-fane for hver spesialitet:

Fødselshjelp-og-kvinnesykdommer-GYN-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-05.04.18

Hjertesykdommer (HJS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 05.04.18

Hud- og veneriske sykdommer (HUD) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 05.04.18

Immunologi-og transfusjonsmedisin (ITR) arbeidsdokument for HFene v2.0 – 05.04.18

Infeksjonssykdommer-INF-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-05.04.18

Klinisk nevrofysiologi (KNF) arbeidsdokument for HFene v2.0 – 05.04.18

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Prosedyrelister er koplet til læringsmål

I ny modell skal leger gjennomføre prosedyrelister. I tillegg skal det vurderes om de har oppnådd kompetansen (læringsmålet).

Se eksempler på koplinger mellom læringsmål og prosedyrelister i ulike spesialiteter:

Eksempler på koplinger mellom læringsmål og prosedyrelister

 

Publisert i Ukategorisert | 3 kommentarer

Felles kompetansemoduler – arbeidsdokument del 2 og 3

Felles kompetansemoduler (FKM) består av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet fra del 1-3. Læringsmålene dekker grunnleggende kompetanse alle leger må ha og må koples til klinisk praksis. Her er læringsmålene for del 2 og 3:

FKM Felles kompetansemodul arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

LIS-prosjektet har utarbeidet et temahefte basert på forskriftsfestede læringsmål i FKM del 1-3 og Helsedirektoratets utdypende forklaringer og anbefalte læringsaktiviteter, vurderingsformer og godkjenningsinstans (28.03.17):

FKM – TEMAHEFTE LIS del 2-3 (21.03.18)

FKM læringsmålene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Dersom det i enkelte spesialiteter vil være behov for mer avansert kompetanse på disse områdene, vil dette være formulert i læringsmål for den aktuelle spesialitet.

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 6

Her er pulje 6 av arbeidsdokumentene. Teksten er hentet fra utkast i versjon 1.0 fra Helsedirektoratet. Endelig versjon vil få versjonsnummer 2.0.

Se pulje 1, 2, 3, 4 og 5 i fanen «Om del 2 og del 3 » ovenfor. Der ligger også brukerveiledningen.

Maxillofacialkirurgi (MAX) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

Patologi (PAT) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

Øre- nese- halssykdommer (ØNH) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 21.03.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 5

Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Pulje 4

Her er pulje 4 av arbeidsdokumentene. Disse er hentet fra utkast i versjon 1.0 fra Helsedirektoratet. Endelig versjon vil få versjonsnummer 2.0.

Se pulje 1, 2 og 3 i fanen «Om del 2 og del 3 » ovenfor.

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Barnesykdommer (PED) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Gastroenterologisk kirurgi (GAK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Geriatri (GER) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Immunologi og transfusjonsmedisin (ITR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Karkirurgi (KAK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Lungesykdommer (LUN) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Nyresykdommer (NYR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Thoraxkirurgi (THX) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

Urologi (URO) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 18.03.18

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 3 er klar

Pulje 3 av arbeidsdokumentene er klare. Disse er hentet fra utkast i versjon 1.0 fra Helsedirektoratet. Endelig versjon vil få versjonsnummer 2.0.

Se pulje 1 og 2 i fanen «Om del 2 og del 3 » ovenfor.

Del 2 Indremedisin (FIM) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Fordøyelsessykdommer (FOR) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Hjertesykdommer (HJS) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Psykiatri (VOP) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Radiologi (RAD) v1.0 arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 16.03.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar