Polen-studentene er klare for del 1

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Om meldekultur og hva som skal meldes

E-læringskurset om meldekultur og hva som skal meldes er klart til bruk i LIS-utdanningen i alle helseforetakene i landet. Se side 9 i oppdatert temahefte 4  Temahefte 4 E-læring del 1 (24 08 17) v 3.0 

E-læringskurset gjelder læringsmålene om kvalitet og pasientsikkerhet  i felles kompetansemoduler (FKM) 35-40. Se Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kunnskapsbasert praksis

OBS: Temaheftet er oppdatert – se under fanen «Om del 1»

Temahefte 4 E-læring del 1 er nå revidert med informasjon om nytt e-læringskurs i Kunnskapsbasert praksis, samt oppdatert informasjon om noen andre kurs. Se endringslogg på siste side i  temaheftet

Temahefte 4 E-læring del 1 (02 08 17) v 2.0.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefte 3 Veiledning og supervisjon del 1

Veiledning og supervisjon skal styrkes i ny modell for LIS-utdanning. I temaheftet kan du lese om veiledning og supervisjon og hvordan dette legges opp i ny modell.

Temahefte 3 Veiledning og supervisjon del 1 (28.06.17)

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM)

Temahefte 7 om felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3  er ferdig.  Felles kompetansemoduler har egne læringsmål, men må integreres i arbeidet med de kliniske læringsmålene.

Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Mandatet for del 2 og del 3 er godkjent

De fire administrerende direktørene i RHFene har godkjent mandatet for det tverregionale prosjektets arbeid med del 2 og 3 av LIS-utdanningen.

Prosjektets mandat har til nå vært rettet mot del 1 (tidligere turnustjenesten) samt oppgaver i del 2 og 3 som krever langtidsplanlegging. Oppgavene for del 1 er nå gjennomført i henhold til mandatet.

De regionale utdanningssentrene er etablert og overtar fra september 2017 oppfølgingen av del 1 som del av ordinære oppgaver tillagt utdanningssentrene. Regionalt utdanningssenter i Helse Vest koordinerer oppgavene mellom de fire sentrene i perioden 01.02.2017 til 01.02.19.

De regionale utdanningssentrene overtar oppgaver for del 2 og 3 fra prosjektet fortløpende, så snart det ligger til rette for dette.

Mandat for del 2 og del 3 i spesialistutdanningen for leger

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefte 5 Vurdering av oppnåelse av læringsmål

Dette temaheftet skal bidra til at alle involverte (LIS, supervisør, veileder, personalleder) kan ha en felles forståelse av arbeidet med vurdering av oppnåelse av læringsmål i del 1.

Temahefte 5 Vurdering av oppnåelse av læringsmål LIS1 (22.06.17)

Alle temaheftene for del 1 er samlet under fanen «Om del 1».

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

IKT-verktøyet for LIS1 – brukerveiledning

IKT-verktøyet for LIS-utdanningen del 1 er ferdig utviklet for hele landet. I IKT-verktøyet kan progresjonen i utdanningen følges ved at læringsaktiviteter og oppnåelse av læringsmål dokumenteres.

Bildene i brukerveiledningene er hentet fra Helse Vest sin løsning. Design kan være noe forskjellig i de ulike helseregionene, men funksjonaliteten for LIS-løsning  er lik.

IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for LIS (18.06.17)

IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for leder, veileder og supervisør (18.06.17)

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kliniske læringsmål del 1 med tilhørende tekst er klar!

Helsedirektoratet har publisert det endelige dokumentet om kliniske læringsmål del 1 med nærmere beskrivelse av læringsmålene, anbefalte læringsaktiviteter og vurdering.

LIS-prosjektet har samlet all tekst fra Helsedirektoratet i et temahefte slik at det er lett å få oversikt over hvert læringsmål med tilhørende tekst

Temahefte 6 Kliniske læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering del 1 (20.06.17)

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefte om e-læring LIS1

OBS: Temaheftet er oppdatert – se under fanen «Om del 1»

Temahefte 4 om e-læring er ferdig. Det viser hvilke e-læringsprogram som er vurdert som relevante og kan brukes i del 1

Temahefte 4 E-LÆRING v 1.0 – 060617

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar