Godkjenning av læringsmål kan delegeres

Helse- og omsorgsdepartementet har på forespørsel fra LIS-prosjektet  redegjort for at godkjenningen av enkeltvise læringsmål kan delegeres for å unngå å binde opp lederressurser på en uhensiktsmessig måte.

Les redegjørelsen her:  Godkjenning av læringsmål kan delegeres

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Her er siste nytt om læringsmålene og læringsaktiviteter for del 2 og 3. Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Matrise som viser roller og oppgaver i ny modell

LIS-prosjektet har laget en matrise som viser hvem som har hvilke roller og oppgaver i LIS-utdanningen  Matrise over roller og oppgaver i LIS-utdanningen 14.01.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spørsmål om generell kirurgi

Helsedirektoratet har svart på spørsmål om generell kirurgi

Spørsmål og svar om generell kirurgi

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Dokumenterer læring i ny app

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spørsmål og svar om praktisering av ny modell

LIS-prosjektet har svart på spørsmål om praktisering av ny modell – del 2 og 3. Svarene er anonymisert og samlet under fanen «Om del 2 og 3».

Spørsmål og svar om overgangsordningen

Spørsmål og svar om obligatoriske kurs

Spørsmål og svar om privates rolle i spesialistutdanningen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

De regionale utdanningssentrenes oppgaver

Mandatet for de regionale utdanningssentrene er revidert. Mandatet beskriver mål, organisering og samarbeidsforhold, samt hovedoppgaver for de regionale utdanningssentrene når de er i full drift fra 1.mars 2019. Mandat for de regionale utdanningssentrene v 3.0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Felles kompetansemoduler for del 2 og del 3

Temahefte for felles kompetansemoduler (FKM) for LIS del 1, del 2 og del 3 er tilgjengelig under fanen «Om del 2 og del 3»

Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

Temaheftet om FKM ble laget på bakgrunn av endelig godkjent dokument om FKM for del 1, del 2 og del 3 fra Helsedirektoratet (inkludert nærmere beskrivelser av læringsmålene, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsmetoder).

Temaheftet kan brukes i helseforetakenes planlegging av del 2 og del 3 innen hver spesialitet. De kliniske læringsmålene og læringsmålene for FKM (eksempelvis etikk, kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet) må ses i sammenheng.

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Dagens obligatoriske kurs videreføres i ny modell

Dagens obligatoriske kurs, slik de fremstår i Helsedirektoratets dokumenter om læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for den enkelte spesialitet, vil bli videreført i ny modell for LIS-utdanningen fra 1. mars 2019.

Les utsendt informasjon etter styringsgruppemøtet 23.10.17  under fanen «Om del 2 og del 3»

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Lynguider for brukere av IKT-verktøyet for LIS

Sykehuspartner i Helse Sør-Øst har utarbeidet lynguider for alle tilknyttede roller til kompetanseportalen/IKT-verktøyet for leger i spesialisering.

Lynguidene kan brukes av alle som ønsker det og legges under fanen «Om del 1» på denne nettsiden:

Helse Sør-Øst Lynguide for veileder Kompetanseportalen v1 0

Helse Sør-Øst Lynguide for supervisør Kompetanseportalen v1 0

Helse Sør-Øst Lynguide for LIS Kompetanseportalen v1 0

Helse Sør-Øst Lynguide for leder Kompetanseportalen v1 0

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar