Versjon 2.0 for VOP er klar

Dokumentet er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane:

Psykiatri (VOP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 15.06.18

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Versjon 2.0 for BUP og RUS er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Barne-og-ungdomspsykiatri (BUP) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 (13.06.18)

Rus-og-avhengighetsmedisin (RUS) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 (13.06.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om BUP, VOP og RUS

LIS-prosjektet fikk BUP og RUS tilsendt fra Helsedirektoratet i går ettermiddag. LIS-prosjektet arbeider med å få disse klare i v2.0 i ila dagen.

VOP er ikke ferdig enda fra Helsedirektoratet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Mer om legespesialistenes kompetanse

Leder for regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Vest med flere har skrevet kronikk i Bergens Tidende.

Artikkelen ligger bak betalingsmur –  men her kan du lese kopi godkjent av Bergens Tidende:

BT Debatt – Pasientene får legespesialister med god kompetanse_20180530

Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Innlegg i Bergens Tidende

Helseministeren har skrevet tilsvar til en artikkel om ny LIS-utdanning i Bergens Tidende.

Artikkelen ligger bak betalingsmur –  men her kan du lese kopi godkjent av Bergens Tidende:

BT-Debatt Bent Høie Jeg forventer at legene bidrar konstruktivt 20180529

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Misforståelse om prosedyrelister

For å unngå enhver tvil:

Anbefalte prosedyrelister skal gjennomføres i ny utdanning!

Spesialitetskomiteene har utarbeidet prosedyrelister for 37 spesialiteter. Dette utgjør totalt 970 prosedyrer som skal repeteres fra to til flere tusen ganger. Helsedirektoratet har anbefalt prosedyrelistene.

Helseregionene, ved de fire administrerende direktørene, besluttet allerede i 2017 at «anbefalt antall gjennomførte læringsaktiviteter (prosedyrelister) og dagens obligatoriske kurs skal ligge til grunn for helseforetakenes arbeid med ny utdanning. Legene skal dermed ikke bare gjennomføre prosedyrelisten, – det skal også vurderes om de har oppnådd kompetansen.»

https://www.helse-sorost.no/nyheter/prosedyrelistene-og-de-obligatoriske-kursene-er-ivaretatt

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kommuner og fylkesmenn sitt ansvar i LIS-utdanningen

Samarbeidet mellom helseforetak/sykehus og kommuner er viktig for å sikre at leger i spesialisering (LIS) oppnår alle læringsmålene i del 1. Enkelte læringsmål påbegynnes i sykehusåret og avsluttes i kommunetjenesten. Avklarte roller og ansvar for de berørte er derfor viktig når LIS del 1 skal fra helseforetak/sykehus til kommunen 1. september 2018.

Se informasjon om kommuner og fylkesmenn sitt ansvar i LIS-utdanningen på hjemmesiden til Helsedirektoratet:

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-informasjon-til-fylkesmenn-og-kommuner

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Info om BUP, VOP og RUS

Helsedirektoratet har sendt prosedyrelistene for BUP, VOP og RUS på ny runde til Legeforeningen med frist 23. mai. Deretter trenger direktoratet selv noen dager til å ferdigstille endringene før det sendes til LIS-prosjektet.

LIS-prosjektet bruker 1 dag (evt 2) på oppsettet i Excel-arket .

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 10 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Anestesiologi (ANE) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Del 2 Indremedisin (FIM) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Del-2-Kirurgi-FKI-arbeidsdokument-for-HF-ene-v2.0-08.05.18

Gastroenterologisk kirurgi (GAK) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Indremedisin del 3 (MED) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 08.05.18

Se listen over spesialitetene som er ferdig i versjon 2.0 for alle spesialiteter i fanen «Om del 2 og del 3»

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Pulje 9 (versjon 2.0) er klar

Dokumentene er oppdatert iht Helsedirektoratet sine anbefalinger. Se forklaringer og endrings-logg i første ark-fane for hver spesialitet:

Fordøyelsessykdommer (FOR) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Medisinsk-genetikk (GEN) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Plastikkirurgi (PLA) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Øre-nese-halssykdommer (ØNH) arbeidsdokument for HF-ene v2.0 – 04.05.18

Se listen over spesialitetene som er ferdig i versjon 2.0 for alle spesialiteter i fanen «Om del 2 og del 3»

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar