Kategoriarkiv: Ukategorisert

IKT-verktøyet for LIS1 – brukerveiledning

IKT-verktøyet for LIS-utdanningen del 1 er ferdig utviklet for hele landet. I IKT-verktøyet kan progresjonen i utdanningen følges ved at læringsaktiviteter og oppnåelse av læringsmål dokumenteres. Bildene i brukerveiledningene er hentet fra Helse Vest sin løsning. Design kan være noe … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kliniske læringsmål del 1 med tilhørende tekst er klar!

Helsedirektoratet har publisert det endelige dokumentet om kliniske læringsmål del 1 med nærmere beskrivelse av læringsmålene, anbefalte læringsaktiviteter og vurdering. LIS-prosjektet har samlet all tekst fra Helsedirektoratet i et temahefte slik at det er lett å få oversikt over hvert … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefte om e-læring LIS1

Temahefte 4 om e-læring er ferdig. Det viser hvilke e-læringsprogram som er vurdert som relevante og kan brukes i del 1 Temahefte 4 E-LÆRING v 1.0 – 060617

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Nyhetsbrev mai 2017

Dette nyhetsbrevet og forrige innlegg Praktisk gjennomføring av del 1 i sykehus kan ses i sammenheng. Nyhetsbrev mai 2017

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Praktisk gjennomføring av del 1 i sykehus

Det er laget to presentasjoner om forberedelser til del 1: Den ene presentasjonen viser antall LIS1 i spesialisthelsetjenesten høsten 2017. Her er det også oversikt over hvor mange som vil være på de ulike helseforetakene i Norge og på hvilke … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Helseforetakene forbereder seg på ny utdanningsmodell

Torsdag 27. april orienterte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, styret om arbeidet med innføring av ny modell for spesialistutdanning i Helse Sør-Øst. Det ble lagt særlig vekt på del 1 av utdanningen. Nettsaken og styresaken finner … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Temahefter for del 1

Det tverregionale prosjektet utarbeider temahefter for del 1. Temaheftene er ønsket av foretakene og ment å være til hjelp og støtte i deres arbeid med ny utdanningsmodell. Det første temaheftet «Introduksjonskurs» er ferdig og distribuert til helseforetakene/sykehusene.  Temaheftene legges etterhvert … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Invitasjon til dagskonferanse 2. november

Dagsmøte 2. november: Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover? NSH og de fire regionale utdanningssentrene (RegUt) inviterer til dagsmøte 2. november i Bergen. 1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. Spesialistutdanningen moderniseres og får et … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spesialistutdanningen må tilpasses nye tider

Viktig artikkel i Legetidsskriftet om  utdanning av spesialister i hud- og veneriske sykdommer. Forfatterne spør blant annet: Hvordan vil faste utdanningsstillinger påvirke rekrutteringen til avtalepraksis og til overlegestillinger utenfor de store byene? Hvilke følger vil det få for utdanningskapasiteten? Artikkelen vil være et … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Endringene av læringsmål del 1 etter høringen

Helsedirektoratet har lagt ut dokumentet som beskriver de endringene som ble gjort med læringsmål del 1 etter høringen – se her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar