Månedlig arkiv: januar 2018

Deltakere i LIS-prosjektet

Totalt 122 deltakere er med i det tverregionale LIS-prosjektets styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe og de ulike arbeidsgruppene. Se oversikten Deltakere i LIS-prosjektet pr 29.1.18    

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Godkjenning av læringsmål kan delegeres

Helse- og omsorgsdepartementet har på forespørsel fra LIS-prosjektet  redegjort for at godkjenningen av enkeltvise læringsmål kan delegeres for å unngå å binde opp lederressurser på en uhensiktsmessig måte. Les redegjørelsen her:  Godkjenning av læringsmål kan delegeres  

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Her er siste nytt om læringsmålene og læringsaktiviteter for del 2 og 3. Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Matrise som viser roller og oppgaver i ny modell

LIS-prosjektet har laget en matrise som viser hvem som har hvilke roller og oppgaver i LIS-utdanningen  Matrise over roller og oppgaver i LIS-utdanningen 14.01.18

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar