Månedlig arkiv: desember 2016

Nyhetsbrev – desember 2016

Nyhetsbrevet for desember 2016 inneholder ny informasjon om hvor LIS kan være i del 1 og hvilke spesialiteter og går via del 2 og hvilke som går rett i del 3. Se Nyhetsbrev desember 2016

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsmålene for del 2 og 3 er på høring

Læringsmålene for de medisinske spesialitetene del 2 og del 3 er på høring. Høringsfristen er 1. april 2017. Se Læringsmål for de medisinske spesialitetetene, del 2 og 3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Private institusjoners plass i de nye utdanningsløpene

Her er  svar på elleve spørsmål om hvordan private institusjoner på spesialisthelsetjenestenivå kan gå frem for å beholde sin plass i LIS-utdanningen. Se  Spørsmål og svar om privates rolle i spesialistutdanningen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Legespesialiteter i del 2 og del 3

Det er bestemt hvilke spesialiteter som skal gå via del 2 og hvilke som skal gå rett i del 3. Se Spesialiteter i ny spesialiststruktur

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Forskriften er vedtatt

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning er vedtatt: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forskrift-for-spesialistutdanning-for-leger/id2523446/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar