Månedlig arkiv: juni 2016

Medisinstudenter i Polen

Aftenposten skrev lørdag 25.juli om hvordan endringene av turnus både på polsk og norsk side skaper usikkerhet for legestudentene i Polen. Saken er omtalt her: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/om-medisinstudenter-i-polen/id2506114/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Spesialistforskriften er på høring

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning er kommet på høring. Landets helseforetak, regionale helseforetak og private sykehus er høringsinstanser. Fristen er 14. oktober 2016. Se også: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften/id2505746/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Informasjonsbrev om del 1

Som ledd i forberedelsene til del 1 har prosjektet sendt to informasjonsbrev til helseforetakene/sykehusene. Brevene ligger under fanen Informasjonsbrev og presentasjoner.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Artikkel i Legetidsskriftet

Artikkelen som er skrevet på vegne av styringsgruppen om ny modell for spesialistutdanningen er lagt på nettet og kan finnes her. Artikkelen kommer i papirutgaven i Legetidsskriftet nr 10 som utgis 7. juni 2016.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar